เสนอแนะและร้องเรียนการให้บริการ

หากท่านมี ข้อเสนอแนะ ความไม่สบายใจ หรือ ได้รับความไม่สะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ง
เกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานบริษัทหรือเวปไซด์ สามารถติดต่อ โดยตรงได้ที่.......

คุณ วิชุกรณ์ บัวประเสริฐ ( คุณ นก )

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด

โทร. 02-887-8802

Fax 02-887-7818

มือถือ 081-4022777

อีเมล์ linethaitravel@hotmail.com

info@linethaitravel.com

เราจะดำเนินการ ติดต่อ และ หาแนวทางแก้ปัญหา พร้อมแจ้งกลับท่านไม่เกิน 3 วัน
จากวันที่จอง ทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน / ข้อสอบถามเพิ่ม

Visitors: 84,027